Integritetspolicy

1.1  integritetspolicy för KANGO.SE

Curonova Group AB (”vi", ”oss”, ”vår”) värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi på kango.se behandlar personuppgifter om dig som är arbetssökande och använder vår tjänst för att söka jobb, representant för en arbetsgivare som är kund eller potentiell kund till oss, eller dig som annars besöker vår hemsida eller kontaktar oss. Vid frågor om vårt integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontaktinformation”.

2    PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Vi, Curonova Group AB, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därför ansvariga för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3    PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR OM DIG

Vi samlar in information om dig som registrerar dig som arbetssökande på kango.se. Exempelvis tar vi emot och lagrar information som du anger i vårt ansökningsformulär, som du skickar till oss eller tillhandahåller till oss på något annat sätt. Vi kan även komma att samla in information om dig som är representant för en arbetsgivare som använder våra tjänster eller om dig som använder vår hemsida kango.se.

I det här avsnittet beskriver vi de kategorier av personuppgifter som vi behandlar. I avsnitt 3 nedan beskriver vi vad vi använder dessa typer av personuppgifter till.

  • Kontakt- och identifikationsuppgifter: såsom namn, e-postadress och telefonnummer. 
  • Dina jobbpreferenser: såsom yrkesroll, bransch och geografisk plats. 
  • Uppgift om du är inskriven hos arbetsförmedlingen. 
  • CV, personligt brev, professionella färdigheter och meriter: de uppgifter som du inkluderar i ditt CV, personligt brev eller på annat sätt lämnar till oss, såsom färdigheter och kompetenser, tidigare arbetserfarenheter, andra erfarenheter, akademisk bakgrund, studieresultat och uppgift om du har körkort. 
  • Din bild och/eller video: om du vill kan du ladda upp en bild och/eller video för att presentera dig själv för potentiella arbetsgivare. 
  • Din kommunikation med oss: de uppgifter som du inkluderar i dina e-postmeddelanden eller i annan kommunikation med oss. Exempelvis samlar vi in och behandlar information om du kontaktar oss för support eller andra frågor, såsom relevanta omständigheter, dina kontaktuppgifter, tidpunkt du kontaktade oss samt annan information vi behöver för att kunna assistera dig.
  • Aktivitets- och enhetsinformation: tekniska uppgifter och andra uppgifter från cookies eller liknande tekniker, såsom enhetsidentifikation, IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, operativsystem och skärmupplösning samt information om när och hur du använder vår hemsida och tjänst.
 

4    VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

I tabellen nedan framgår vilka personuppgifter vi behandlar samt varifrån de kommer, för vilka ändamål de behandlas, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi behandlar dina personuppgifter. Du har ingen skyldighet att dela dina personuppgifter med oss. Om du väljer att inte dela några personuppgifter med oss kommer vi dock inte ha möjlighet att leverera våra tjänster till dig och matcha dig med potentiella arbetsgivare/arbetssökande.

 

Arbetssökande 
Kategorier av personuppgifter samt varifrån de kommer Ändamål med behandlingen Laglig grund Lagringstid
Från dig: 

Dina kontakt- och identifikationsuppgifter, jobbpreferenser, uppgifter i CV och/eller personligt brev, din bild och/eller video, professionella färdigheter och meriter.
För att tillhandahålla dig våra tjänster, såsom att kartlägga dina kompetenser och matcha dig med potentiella arbetsgivare.

För att kunna tillhandahålla våra tjänster och matcha dig med potentiella arbetsgivare kan vi komma att skapa en profil för dig baserad på en automatisk behandling av den information du tillhandahållit oss, vilket utgör profilering. För mer information om profilering, se avsnitt 4 nedan.
Behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att tillhandahålla dig våra tjänster (intresseavvägning).  Personuppgifter raderas senast 3 år efter du senast var aktiv på våra tjänster.
Från dig: 

Dina kontakt- och identifikationsuppgifter och övriga uppgifter du väljer att inkludera i din kommunikation med oss.
För att kommunicera med dig eller tillhandahålla support.  Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med dig och tillhandahålla support på begäran (intresseavvägning) Personuppgifter raderas senast 3 år efter du senast var aktiv på våra tjänster.
Från dig:

Dina kontakt- och identifikationsuppgifter, information kring din användning av våra tjänster.
För att genomföra kundundersökningar, t.ex. för att höra om dina tankar om kango.se och våra tjänster. Det är frivilligt att svara på sådana undersökningar. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utföra denna typ av kundundersökningar för att kunna utveckla och förbättra våra tjänster (intresseavvägning). Personuppgifter raderas senast 3 år från det datum då uppgifterna samlades in.
Från dig: 
Dina kontakt- och identifikationsuppgifter, jobbpreferenser, professionella färdigheter och meriter.

Från andra källor: Aktivitets- och enhetsinformation.
För att anonymisera dina personuppgifter i syfte att skapa statistisk i aggregerad form, vilket innebär att du inte kan identifieras från uppgifterna. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra våra tjänster. Den aggregerade statistiken innehåller endast anonymiserade uppgifter.
Personuppgifter lagras för andra ändamål i enlighet med denna Integritetspolicy.
Från dig:
 
Dina kontakt- och identifikationsuppgifter, jobbpreferenser, uppgift om du är inskriven hos arbetsförmedlingen.
För att tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig om våra tjänster och tillgängliga jobbannonser, baserat på de jobbpreferenser du har angett. Om du inte vill få marknadsföring från oss kan du meddela oss detta genom att kontakta oss. Vi kommer då att sluta behandla dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföring. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig om våra tjänster och tillgängliga jobb. Personuppgifter raderas senast 3 år efter du senast var aktiv på våra tjänster eller om du meddelar oss att du inte är intresserad av denna behandling.
Från dig: 

Dina kontakt- och identifikationsuppgifter.
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i den utsträckning som krävs enligt lag, såsom bokföringslagstiftning. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Dina personuppgifter behandlas så länge det krävs enligt lag.
Alla typer av personuppgifter som nämns i avsnitt 2, i den utsträckning vi behöver behandla dessa för att tillvarata våra rättsliga intressen. För att försvara eller tillvarata våra rättsliga intressen, t.ex. om du riktar krav mot oss. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att tillvarata våra rättsliga intressen, såsom att kunna försvara oss mot eller göra gällande rättsliga anspråk. Det senare av 10 år från insamling av dina personuppgifter eller 10 år från senaste kontakten med dig.
 
Representant för arbetsgivare
Kategorier av personuppgifter samt varifrån de kommer
Ändamål med behandlingen Laglig grund Lagringstid
Från företaget du representerar eller direkt från dig:

Dina kontakt- och identifikationsuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, titel och arbetsplats. 
Tillhandahålla våra tjänster och administrera avtalsrelationen med den arbetsgivare som du representerar, t.ex. genom att matcha arbetsgivaren med arbetssökande och hantera fakturering.  Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att hålla kontakt med kunder för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt kundavtalet (intresseavvägning) Det senare av 10 år från avtalets upphörande eller 10 år från senaste kontakten.
Från företaget du representerar eller direkt från dig:

Dina kontakt- och identifikationsuppgifter, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, titel och arbetsplats och eventuella övriga uppgifter du väljer att inkludera i din kommunikation med oss.
För att försvara eller tillvarata våra, dina eller andras rättsliga intressen, t.ex. vid utebliven betalning. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att tillvarata våra rättsliga intressen, såsom att kunna försvara oss mot eller göra gällande rättsliga anspråk.  Det senare av 10 år från avtalets upphörande eller 10 år från senaste kontakten.
 
Besökare av kango.se
Kategorier av personuppgifter samt varifrån de kommer Ändamål med behandlingen Laglig grund Lagringstid
Via cookies på vår hemsida:
Aktivitets- och enhetsinformation.
För att säkerställa att hemsidan fungerar. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att säkerställa driften av hemsidan (intresseavvägning) Lagringstid framgår av vår cookie policy.
Via cookies på vår hemsida:

Aktivitets- och enhetsinformation.
För att utveckla hemsidan och förbättra användarupplevelsen genom att anpassa den bättre utifrån hur hemsidan används. Behandlingen ör nödvändig för vårt berättiga intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida (intresseavvägning). Lagringstid framgår av vår cookie policy. 


5    PROFILERING

Vi kan komma att skapa en profil för dig som är arbetssökande där vi sammanställer information du har tillhandahållit oss. Syftet med en sådan profil är att kunna matcha dig med potentiella arbetsgivare som bedöms vara relevanta för dig baserat på bland annat dina angivna jobbpreferenser och professionella färdigheter och meriter. En sådan profil kan skapas genom en automatisk behandling av dina personuppgifter, vilket kallas profilering. Till exempel kan våra tjänster använda maskininlärning för att läsa av ditt CV, personligt brev och annan information du tillhandahållit för att skapa en profil som hjälper oss matcha dig med de arbetsgivare och arbetsannonser som är mest relevant för dig.


6    VÅRA KANALER I SOCIALA MEDIER

Vi behandlar personuppgifter som vi får tillgång till via våra kanaler på sociala medieplattformar i syfte att marknadsföra oss och våra tjänster samt interagera med arbetssökande, befintliga kunder (arbetsgivare), potentiella kunder och samarbetspartners. Detta för att bidra till en god relation med arbetssökande, kunder och samarbetspartners och för att göra vår kundservice och tjänst lättillgänglig genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss och våra tjänster samt att interagera med arbetssökande, befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners (intresseavvägning). Personuppgifterna behandlas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. För information om plattformarnas behandling av personuppgifter i samband med att du besöker våra kanaler på sociala medier såsom Facebook, Instagram och LinkedIn, hänvisas till respektive plattforms integritetspolicy.


7    MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi lämnar inte ut personuppgifter till någon annan (tredje part), förutom i situationer det krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller uppfylla de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter.

I tabellen nedan anges situationer då dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part.

Tredje part Syftet med delningen
Arbetsgivare Vi kan komma att dela personuppgifter om dig som är arbetssökande med arbetsgivare i syfte att tillhandahålla våra tjänster till dig och arbetsgivaren, och matcha dig med potentiella arbetsgivare.
Arbetssökande Vi kan komma att dela personuppgifter om dig som är representant för en arbetsgivare med arbetssökande, i syfte att tillhandahålla våra tjänster till arbetssökande och den arbetsgivare som du representerar.
Andra bolag inom vår koncern Personuppgifter kan behöva delas med andra bolag inom koncernen eftersom centrala funktioner såsom analys, marknadsföring och ekonomi delvis sköts gemensamt inom den koncern som vi ingår i.
Leverantörer och samarbetspartners Vi kan komma att dela dina personuppgifter med olika leverantörer och/eller samarbetspartner om sådana leverantörer eller samarbetspartner behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag för oss. Vi använder t.ex. leverantörer för lagring, support, mejlutskick, markandsföringstjänster samt analysverktyg.
Myndigheter Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.
Avyttring För det fall vi avser att överlåta hela eller delar av vår verksamhet kan personuppgifter komma att delas med en potentiell köpare.

 

8    ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELAND

Som huvudregler överförs inga personuppgifter utanför EU/EES. I vissa situationer kan dock en överföring ske, till exempel när vi delar din information med en leverantör eller underleverantör med verksamhet utanför EU/EES. När vi överför personuppgifter utanför EU/EES kommer vi att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att överföringen av personuppgifterna är laglig och att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en skyddsnivå som motsvarar den inom EU/EES, till exempel genom att kontrollera att EU-kommissionen har fattat ett beslut om att mottagarlandet har en adekvat skyddsnivå eller genom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler med mottagaren.

Vill du ha mer information om våra skyddsåtgärder kan du kontakta oss på våra kontaktuppgifter i avsnitt 11 nedan.

 

9    DINA RÄTTIGHETER

En sammanfattning av de rättigheter du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen (GDPR) följer nedan.

Rätt att återkalla samtycke

När behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke som laglig grund, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via den kontaktinformation som anges längst ner i denna integritetspolicy.

Rätt till information

Du har rätt att få information om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i sådana fall få en kopia av dessa tillsammans med information om ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter som behandlas, kategorier av mottagare av personuppgifterna, lagringstid, dina rättigheter avseende behandlingen, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering), information om säkerhetsmekanismer som tillämpas vid ev. överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES och, om uppgifterna inte inhämtats från dig, var uppgifterna kommer från.

Rätt till rättelse

Om de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att be oss att rätta eller komplettera dessa utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering 

Du har ofta rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål raderar dina personuppgifter. Så är fallet när (i) personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de behandlats, (ii) du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, (iii) du har invänt mot behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte, eller mot behandling som sker med stöd av intresseavvägning som rättslig grund och vi inte kan påvisa avgörande skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, (iv) behandlingen inte sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, (v) personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller (vi) personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse. 

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter vi stödjer på den rättsliga grunden intresseavvägning, inbegripet t.ex. profilering. Därutöver har du alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Vi kommer då inte längre behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Så är fallet när (i) du anser att personuppgifterna inte är korrekta och du inväntar vår kontroll av personuppgifternas riktighet, (ii) behandlingen är olaglig och du istället för att personuppgifterna raderas önskar att behandlingen begränsas, (iii) vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller (iv) när du har invänt mot behandling som stödjer sig på intresseavvägning och du väntar på att kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina ska slutföras. 

Rätt till dataportabilitet

När personuppgifter du tillhandahållit oss behandlas automatiserat och med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig som rättslig grund har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.


10    COOKIES

Vi använder cookies och liknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på våra hemsidor samt för att förbättra webbplatsen och skicka bättre och mer personlig marknadsföring. Vi använder cookies i enlighet med denna Integritetspolicy och vår policy för cookies, se länk till vår Cookie policy.


11    ÄNDRINGAR

Vi har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vid ändringar av denna Integritetspolicy kommer vi att publicera den justerade Integritetspolicyn på denna sida med information om när ändringarna träder ikraft. Vi kan även komma att informera om ändringar på annat lämpligt sätt.


12    KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning.

Curonova Group AB

Org.nr: 556934-4954

Postadress: Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm

E-post: info@kango.se