Ambulanssjuksköterska lön: 43 600 kr

Den genomsnittliga lönen för en Ambulanssjuksköterska ligger på 43 600 kr i månaden.

En ambulanssjuksköterska ger akutvård i prehospitala miljöer, oftast inom en ambulans. Deras huvuduppgifter innefattar att snabbt bedöma patientens tillstånd, genomföra livräddande åtgärder och administrera läkemedel. De är ofta första linjens medicinska personal vid olyckor eller akuta medicinska situationer.

Ambulanssjuksköterska tillhör yrkeskategorin Ambulanssjuksköterskor m.fl..

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Ambulanssjuksköterska? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Ambulanssjuksköterska