Arborist lön: 29 600 kr

Den genomsnittliga lönen för en Arborist ligger på 29 600 kr i månaden.

Arborister är trädexperter som ansvarar för att vårda och underhålla träd. De utför beskärning, trädfällning och behandling av träd för att bevara deras hälsa och säkerhet.

Arborist tillhör yrkeskategorin Skogsarbetare.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Arborist? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Arborist