Behandlingsassistent lön: 33 200 kr

Den genomsnittliga lönen för en Behandlingsassistent ligger på 33 200 kr i månaden.

Behandlingsassistenter jobbar inom hälso- och sjukvården och ger stöd och vård till patienter med medicinska eller psykiska behov. Deras arbetsuppgifter inkluderar att övervaka patienters tillstånd, administrera mediciner, och ge emotionellt stöd. De kan arbeta i sjukhus, vårdhem eller andra vårdinrättningar.

Behandlingsassistent tillhör yrkeskategorin Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl..

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Behandlingsassistent? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Behandlingsassistent