Behandlingspedagog lön: 33 200 kr

Den genomsnittliga lönen för en Behandlingspedagog ligger på 33 200 kr i månaden.

Behandlingspedagoger arbetar med personer som har särskilda behov, inklusive inlärningssvårigheter eller beteendeproblem. De utvecklar och genomför individuella pedagogiska metoder och behandlingsplaner för att främja klienternas utveckling och självständighet, och arbetar ofta i skolor, terapicentra eller andra specialiserade miljöer.

Behandlingspedagog tillhör yrkeskategorin Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl..

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Behandlingspedagog? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Behandlingspedagog