Besiktningstekniker lön: 38 100 kr

Den genomsnittliga lönen för en Besiktningstekniker ligger på 38 100 kr i månaden.

Besiktningstekniker utför inspektioner och kontroller av fordon, byggnader eller utrustning för att säkerställa att de uppfyller säkerhetsstandarder och föreskrifter. De dokumenterar sina fynd och rapporterar eventuella brister.

Besiktningstekniker tillhör yrkeskategorin Säkerhetsinspektörer m.fl..

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Besiktningstekniker? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Besiktningstekniker