Bibliotekarie lön: 35 200 kr

Den genomsnittliga lönen för en Bibliotekarie ligger på 35 200 kr i månaden.

Bibliotekarier arbetar i bibliotek och informationscentra. De hanterar samlingar av böcker, tidskrifter och digitala resurser, hjälper användare att hitta information, ger forskningsstöd och organiserar evenemang som främjar läsning och lärande. Bibliotekarier spelar en central roll i att främja tillgänglighet till kunskap och kulturella resurser.

Bibliotekarie tillhör yrkeskategorin Bibliotekarier och arkivarier.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Bibliotekarie? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Bibliotekarie