Biståndshandläggare lön: 35 900 kr

Den genomsnittliga lönen för en Biståndshandläggare ligger på 35 900 kr i månaden.

Biståndshandläggare arbetar inom socialtjänsten och hjälper individer och familjer som behöver ekonomiskt eller socialt stöd. De utvärderar klienters behov, hanterar ekonomiska bidrag, och erbjuder rådgivning för att förbättra livssituationen för dem i behov av hjälp.

Biståndshandläggare tillhör yrkeskategorin Biståndsbedömare m.fl..

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Biståndshandläggare

Lediga jobb inom yrket Biståndshandläggare: