Distriktssköterska lön: 42 500 kr

Den genomsnittliga lönen för en Distriktssköterska ligger på 42 500 kr i månaden.

Distriktssköterskor är sjuksköterskor med specialisering inom primärvård. De ger omvårdnad och vård till patienter i deras hem eller i klinikmiljö, utför hälsokontroller, ger rådgivning om hälsa och hanterar kroniska sjukdomar.

Distriktssköterska tillhör yrkeskategorin Distriktssköterskor.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Distriktssköterska

Lediga jobb inom yrket Distriktssköterska: