Drifttekniker lön: 36 300 kr

Den genomsnittliga lönen för en Drifttekniker ligger på 36 300 kr i månaden.

Drifttekniker ansvarar för att övervaka och underhålla tekniska system och maskiner i olika industrier. De diagnostiserar och reparerar maskinproblem, utför förebyggande underhåll och säkerställer att produktionsanläggningar fungerar smidigt och effektivt.

Drifttekniker tillhör yrkeskategorin Drifttekniker vid värme- och vattenverk.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Drifttekniker? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Drifttekniker