Drifttekniker lön: 36 300 kr

Den genomsnittliga lönen för en Drifttekniker ligger på 36 300 kr i månaden.

Drifttekniker ansvarar för att övervaka och underhålla tekniska system och maskiner i olika industrier. De diagnostiserar och reparerar maskinproblem, utför förebyggande underhåll och säkerställer att produktionsanläggningar fungerar smidigt och effektivt.

Drifttekniker tillhör yrkeskategorin Drifttekniker vid värme- och vattenverk.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Drifttekniker

Lediga jobb inom yrket Drifttekniker: