Ekonomiassistent lön: 34 200 kr

Den genomsnittliga lönen för en Ekonomiassistent ligger på 34 200 kr i månaden.

Ekonomiassistenter är en integrerad del av företags och organisationers ekonomiska hantering. De ansvarar för att registrera och hantera ekonomiska transaktioner, inklusive fakturering, bokföring och skattedeklarationer. Genom att upprätthålla noggranna finansiella register hjälper de till att säkerställa ekonomisk stabilitet och följsamhet med gällande regler och lagar.

Ekonomiassistent tillhör yrkeskategorin Ekonomiassistenter m.fl..

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Ekonomiassistent

Lediga jobb inom yrket Ekonomiassistent: