Elevassistent lön: 26 600 kr

Den genomsnittliga lönen för en Elevassistent ligger på 26 600 kr i månaden.

Elevassistenter stöttar elever med olika inlärningsbehov. De anpassar undervisningen och ger extra stöd till elever med särskilda behov, inklusive de med inlärningssvårigheter, fysiska funktionsnedsättningar eller beteendeproblem. Deras arbete skapar en inkluderande och givande skolmiljö för alla elever.

Elevassistent tillhör yrkeskategorin Elevassistenter m.fl..

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Elevassistent

Lediga jobb inom yrket Elevassistent: