Förskollärare lön: 33 600 kr

Den genomsnittliga lönen för en Förskollärare ligger på 33 600 kr i månaden.

Förskollärare har en viktig roll i barns tidiga utbildning och utveckling. De skapar lärorika och stimulerande lärmiljöer, leder pedagogiska aktiviteter och stöder barn i att utveckla sociala och kognitiva färdigheter.

Förskollärare tillhör yrkeskategorin Förskollärare.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Förskollärare

Lediga jobb inom yrket Förskollärare: