Grundskollärare lön: 37 700 kr

Den genomsnittliga lönen för en Grundskollärare ligger på 37 700 kr i månaden.

Grundskollärare undervisar grundskoleelever i olika ämnen, inklusive matematik, språk, vetenskap och samhällskunskap. De utvecklar undervisningsplaner, bedömer elevernas framsteg och stöder deras akademiska och personliga utveckling.

Grundskollärare tillhör yrkeskategorin Grundskollärare.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Grundskollärare? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Grundskollärare