Gruvarbetare lön: 42 900 kr

Den genomsnittliga lönen för en Gruvarbetare ligger på 42 900 kr i månaden.

Gruvarbetare arbetar i gruvor och är ansvariga för att extrahera värdefulla mineraler, metaller eller andra naturresurser från under jorden. Deras arbete innefattar att använda tunga maskiner, sprängämnen och andra verktyg för att bryta och transportera material.

Gruvarbetare tillhör yrkeskategorin Gruv- och stenbrottsarbetare.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Gruvarbetare? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Gruvarbetare