Hemtjänst lön: 30 700 kr

Den genomsnittliga lönen för en Hemtjänst ligger på 30 700 kr i månaden.

Hemtjänsten är en vårdtjänst som tillhandahåller stöd och vård till äldre eller personer med funktionsnedsättningar i deras egna hem. Hemtjänstpersonalen hjälper med vardagliga aktiviteter som personlig vård, matlagning och städning.

Hemtjänst tillhör yrkeskategorin Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Hemtjänst

Lediga jobb inom yrket Hemtjänst: