Kriminalvårdare lön: 29 300 kr

Den genomsnittliga lönen för en Kriminalvårdare ligger på 29 300 kr i månaden.

Kriminalvårdare arbetar inom kriminalvården och spelar en viktig roll i att övervaka och administrera fängelsesystemet. De är ansvariga för att säkerställa att intagna följer regler och föreskrifter, och de utför även säkerhetskontroller och hjälper till med rehabiliteringsprogram.

Kriminalvårdare tillhör yrkeskategorin Kriminalvårdare.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Kriminalvårdare

Lediga jobb inom yrket Kriminalvårdare: