Kurator lön: 37 500 kr

Den genomsnittliga lönen för en Kurator ligger på 37 500 kr i månaden.

Kuratorer är utbildade inom socialt arbete eller psykologi och arbetar med individer eller grupper för att erbjuda känslomässigt stöd och rådgivning. De hjälper människor att hantera och övervinna personliga problem, inklusive psykiska hälsoutmaningar och svåra livssituationer.

Kurator tillhör yrkeskategorin Kuratorer.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Kurator

Lediga jobb inom yrket Kurator: