Läkare lön: 86 400 kr

Den genomsnittliga lönen för en Läkare ligger på 86 400 kr i månaden.

Läkare är medicinska specialister som diagnostiserar, behandlar och förebygger sjukdomar och skador hos patienter. De har omfattande medicinsk utbildning och kan arbeta inom olika medicinska områden.

Läkare tillhör yrkeskategorin Specialistläkare.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Läkare? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Läkare