Lärarassistent lön: 32 300 kr

Den genomsnittliga lönen för en Lärarassistent ligger på 32 300 kr i månaden.

Lärarassistenter stödjer lärare i klassrummet genom att hjälpa elever med skolarbete, övervaka klassaktiviteter och ge extra stöd till elever med särskilda behov.

Lärarassistent tillhör yrkeskategorin Skolassistenter m.fl..

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Lärarassistent? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Lärarassistent