Lärare lön: 40 100 kr

Den genomsnittliga lönen för en Lärare ligger på 40 100 kr i månaden.

Gymnasielärare undervisar elever i olika ämnen. Oftast har en gymnasielärare två ämnen som de specialiserat sig inom och undervisar i. De planerar och genomför lektioner, bedömer elevernas prestationer och stöder deras inlärning och personliga utveckling.

Lärare tillhör yrkeskategorin Gymnasielärare.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Lärare? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Lärare