Lokalvårdare lön: 25 600 kr

Den genomsnittliga lönen för en Lokalvårdare ligger på 25 600 kr i månaden.

Lokalvårdare är specialiserade städare som ofta arbetar inom institutionella eller kommersiella miljöer som skolor, sjukhus eller kontorsbyggnader. De har ofta en bredare uppsättning uppgifter än städare, inklusive att städa och underhålla större utrymmen och övervaka renhållningsstandarder.

Lokalvårdare tillhör yrkeskategorin Städare.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Lokalvårdare

Lediga jobb inom yrket Lokalvårdare: