Medicinsk sekreterare lön: 29 700 kr

Den genomsnittliga lönen för en Medicinsk sekreterare ligger på 29 700 kr i månaden.

Medicinska sekreterare ansvarar för att dokumentera patientinformation, transkribera medicinska rapporter och hantera medicinska journaler. De spelar en viktig roll i att upprätthålla noggrann och laglig medicinsk dokumentation.

Medicinsk sekreterare tillhör yrkeskategorin Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl..

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Medicinsk sekreterare

Lediga jobb inom yrket Medicinsk sekreterare: