Ordningsvakt lön: 31 900 kr

Den genomsnittliga lönen för en Ordningsvakt ligger på 31 900 kr i månaden.

Ordningsvakter är ansvariga för att upprätthålla säkerhet och ordning vid offentliga eller privata evenemang, byggnader eller platser. De övervakar människor, löser konflikter och kan behöva ingripa vid nödsituationer.

Ordningsvakt tillhör yrkeskategorin Väktare och ordningsvakter.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Ordningsvakt

Lediga jobb inom yrket Ordningsvakt: