Produktionstekniker lön: 45 900 kr

Den genomsnittliga lönen för en Produktionstekniker ligger på 45 900 kr i månaden.

Produktionstekniker arbetar inom tillverkningsindustrin och ansvarar för att övervaka produktionsprocesser och maskiner. De ser till att produktionslinjer är effektiva och att produkter uppfyller kvalitetsstandarder.

Produktionstekniker tillhör yrkeskategorin Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Produktionstekniker

Lediga jobb inom yrket Produktionstekniker: