Saneringstekniker lön: 29 700 kr

Den genomsnittliga lönen för en Saneringstekniker ligger på 29 700 kr i månaden.

Saneringstekniker arbetar med att sanera och rengöra förorenade eller farliga miljöer, såsom platsen för kemikalieutsläpp eller skadedjursangrepp. Deras arbete syftar till att återställa en säker och hälsosam miljö.

Saneringstekniker tillhör yrkeskategorin Saneringsarbetare m.fl..

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Saneringstekniker? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Saneringstekniker