Skadereglerare lön: 39 600 kr

Den genomsnittliga lönen för en Skadereglerare ligger på 39 600 kr i månaden.

Skadereglerare arbetar inom försäkringsbranschen och utvärderar försäkringsanspråk. De bedömer skador och förluster och fastställer ersättningen som försäkringsbolaget ska betala.

Skadereglerare tillhör yrkeskategorin Skadereglerare och värderare.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Skadereglerare? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Skadereglerare