Skolsköterska lön: 41 900 kr

Den genomsnittliga lönen för en Skolsköterska ligger på 41 900 kr i månaden.

Skolsköterskor är medicinska yrkespersoner som arbetar inom skolsystemet och erbjuder hälsovårdstjänster till elever. De genomför hälsokontroller, ger rådgivning och övervakar elevers hälsa.

Skolsköterska tillhör yrkeskategorin Skolsköterskor.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Skolsköterska

Lediga jobb inom yrket Skolsköterska: