Socialsekreterare lön: 37 500 kr

Den genomsnittliga lönen för en Socialsekreterare ligger på 37 500 kr i månaden.

Socialsekreterare arbetar inom socialtjänsten och hjälper människor i svåra livssituationer, inklusive barnskydd, missbruk och familjekriser. De erbjuder stöd, rådgivning och koordinerar tjänster.

Socialsekreterare tillhör yrkeskategorin Socialsekreterare.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Socialsekreterare? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Socialsekreterare