Socionom lön: 37 500 kr

Den genomsnittliga lönen för en Socionom ligger på 37 500 kr i månaden.

Socionomer är utbildade för att arbeta med socialt arbete och hjälper individer och familjer att hantera och lösa olika sociala och personliga problem.

Socionom tillhör yrkeskategorin Socialsekreterare.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Socionom

Lediga jobb inom yrket Socionom: