Sophämtare lön: 30 100 kr

Den genomsnittliga lönen för en Sophämtare ligger på 30 100 kr i månaden.

Sophämtare arbetar för kommunala eller privata avfallsföretag och ansvarar för att samla in hushållssopor och återvinningsmaterial från hushåll och företag.

Sophämtare tillhör yrkeskategorin Renhållnings- och återvinningsarbetare.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Sophämtare? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Sophämtare