Specialistundersköterska lön: 31 300 kr

Den genomsnittliga lönen för en Specialistundersköterska ligger på 31 300 kr i månaden.

Specialistundersköterskor har specialiserad kompetens inom en specifik vårdsektor, såsom barnsjukvård, äldrevård eller psykiatrisk vård. De ger avancerad vård och stöd inom sitt specialområde.

Specialistundersköterska tillhör yrkeskategorin Undersköterskor, vård- och specialavdelning.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Specialistundersköterska? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Specialistundersköterska