Specialpedagog lön: 43 000 kr

Den genomsnittliga lönen för en Specialpedagog ligger på 43 000 kr i månaden.

Specialpedagoger arbetar inom skolväsendet och fokuserar på att stödja elever med särskilda utbildningsbehov, inklusive elever med funktionsnedsättningar eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagog tillhör yrkeskategorin Speciallärare och specialpedagoger m.fl..

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Specialpedagog? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Specialpedagog