Speditör lön: 37 100 kr

Den genomsnittliga lönen för en Speditör ligger på 37 100 kr i månaden.

Speditörer är experter på logistik och hanterar transport och leverans av varor för företag och organisationer. De planerar och koordinerar frakt och se till att varorna når sina destinationer i tid och effektivt.

Speditör tillhör yrkeskategorin Speditörer och transportmäklare.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Speditör? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Speditör