Steriltekniker lön: 31 300 kr

Den genomsnittliga lönen för en Steriltekniker ligger på 31 300 kr i månaden.

Steriltekniker ansvarar för att rengöra, sterilisera och underhålla medicinska instrument och utrustning. Deras arbete är kritiskt för att förhindra infektioner och säkerställa en säker vårdmiljö.

Steriltekniker tillhör yrkeskategorin Undersköterskor, vård- och specialavdelning.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Steriltekniker? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Steriltekniker