Stödassistent lön: 30 500 kr

Den genomsnittliga lönen för en Stödassistent ligger på 30 500 kr i månaden.

Stödassistenter ger stöd och vård till personer med olika behov, inklusive äldre, personer med funktionsnedsättningar eller personer i rehabilitering. De kan hjälpa med personlig vård, måltider och rehabiliteringsövningar.

Stödassistent tillhör yrkeskategorin Vårdare, boendestödjare.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Stödassistent? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Stödassistent