Stödpedagog lön: 33 200 kr

Den genomsnittliga lönen för en Stödpedagog ligger på 33 200 kr i månaden.

Stödpedagoger arbetar med personer som har olika funktionsnedsättningar, såsom autism, ADHD eller intellektuella handikapp. Deras mål är att skapa individanpassade stödplaner och strategier för att förbättra klienternas livskvalitet och självständighet. De kan arbeta inom skolsystemet, hälso- och sjukvården eller i samhällsbaserade tjänster och fokuserar på att hjälpa individer att utvecklas och trivas i sina liv.

Stödpedagog tillhör yrkeskategorin Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl..

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Stödpedagog? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Stödpedagog