Svetsare lön: 32 600 kr

Den genomsnittliga lönen för en Svetsare ligger på 32 600 kr i månaden.

Svetsare är skickliga hantverkare som smälter och fäster metallkomponenter genom att applicera värme. De kan arbeta med olika metoder, inklusive bågsvetsning och gasvetsning, och är avgörande inom konstruktion och tillverkning. Svetsare tillhör yrkeskategorin Svetsare och gasskärare.

Som svetsare arbetar du med att förena metalldelar med olika svetsmetoder. Det kan innebära allt från att hantera avancerade medicinska instrument till att konstruera stålkonstruktioner för byggnadsändamål. För att lyckas som svetsare krävs det inte bara teknisk kunskap om metallers egenskaper och svetsmetoder, utan också bra problemlösningsförmåga och noggrannhet.

Du kan förvänta dig att arbeta med olika svetsmetoder såsom metallbågs-, MIG/MAG- och TIG-svetsning samt gassvetsning. Flexibilitet och förmåga att arbeta under tryck är också viktiga egenskaper i detta yrke.

Svetsare är en viktig del av tillverknings- och konstruktionsindustrin och erbjuder en stabil karriärväg med goda framtidsutsikter. 

 

Hur skiljer sig lönen för svetsare mellan män och kvinnor?

Medellönen för män ligger på 32 700 kronor, medan medellönen för kvinnor ligger något lägre på 31 200 kronor. Detta innebär en löneskillnad mellan könen på 1 500 kronor eller 4,6%.

 

Hur skiljer sig lönen för svetsare mellan privat och offentlig sektor?

När det gäller sektorvisa löner tjänar svetsare inom den privata sektorn i genomsnitt 32 600 kronor, medan de inom den offentliga sektorn tjänar något mindre med en medellön på 29 400 kronor.

 

Hur svårt är det att få jobb?

Med cirka 13 600 yrkesverksamma svetsare och gasskärare i Sverige är det ett eftertraktat yrke med goda framtidsutsikter. Enligt Arbetsförmedlingen förväntas det vara liten konkurrens om jobben för svetsare och gasskärare under det närmaste året, vilket innebär att personer med relevant utbildning eller erfarenhet kommer ha goda möjligheter till arbete. 

Även på längre sikt, över de närmaste två åren, förväntas efterfrågan på svetsare och gasskärare förbli hög, vilket gör detta till ett stabilt och attraktivt yrkesval.

 

Hur blir man svetsare?

För den som vill bli svetsare finns flera utbildningsvägar. På gymnasiet kan du läsa det Industritekniska programmet med inriktning Svetsteknik för en grundläggande utbildning. Många skolor erbjuder även möjligheten att bli en Internationellt Certifierad Svetsare.

För de som inte har möjlighet att gå gymnasiet finns det arbetsmarknadsutbildningar och kommunala vuxenutbildningar som erbjuder svetsutbildningar. Yrkeshögskolor och företag kan också erbjuda utbildningar inom området.

Du kan även bredda din kompetens genom kortare kurser eller yrkesutbildningar, något som kan vara väldigt användbart för redan yrkesverksamma inom relaterade områden som vill kunna jobba som svetsare.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Svetsare? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Svetsare