Tågvärd lön: 33 100 kr

Den genomsnittliga lönen för en Tågvärd ligger på 33 100 kr i månaden.

Tågvärdar har en viktig roll när det gäller att se till att tågresenärer har en trygg och bekväm resa. De kontrollerar biljetter, ger information till passagerare, övervakar säkerheten och hanterar nödsituationer om de uppstår.

Tågvärd tillhör yrkeskategorin Tågvärdar och ombordansvariga m.fl..

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Tågvärd? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Tågvärd