Tandtekniker lön: 36 800 kr

Den genomsnittliga lönen för en Tandtekniker ligger på 36 800 kr i månaden.

Tandtekniker tillverkar skräddarsydda tandproteser, inklusive kronor, broar och tandställningar, i ett dentallaboratorium. Deras arbete kräver precision och skicklighet för att skapa funktionella och estetiskt tilltalande tandreparationer.

Tandtekniker tillhör yrkeskategorin Tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl..

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Tandtekniker

Lediga jobb inom yrket Tandtekniker: