Trafikledare lön: 37 100 kr

Den genomsnittliga lönen för en Trafikledare ligger på 37 100 kr i månaden.

Trafikledare är ansvariga för att övervaka och styra trafiken på vägar, flygplatser eller järnvägar. De använder sig av kommunikationssystem och övervakningsutrustning för att säkerställa ett smidigt och säkert trafikflöde.

Trafikledare tillhör yrkeskategorin Transportledare och transportsamordnare.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Trafikledare? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Trafikledare