Underhållstekniker lön: 36 300 kr

Den genomsnittliga lönen för en Underhållstekniker ligger på 36 300 kr i månaden.

Underhållstekniker spelar en central roll i att hålla maskiner och utrustning i gott skick. De genomför regelbundet förebyggande underhåll för att förebygga driftstopp och reparerar maskiner när problem uppstår. Deras arbete är avgörande för att säkerställa att produktion och drift i olika branscher fortsätter smidigt och effektivt.

Underhållstekniker tillhör yrkeskategorin Drifttekniker vid värme- och vattenverk.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Underhållstekniker

Lediga jobb inom yrket Underhållstekniker: