Underhållstekniker lön: 36 300 kr

Den genomsnittliga lönen för en Underhållstekniker ligger på 36 300 kr i månaden.

Underhållstekniker spelar en central roll i att hålla maskiner och utrustning i gott skick. De genomför regelbundet förebyggande underhåll för att förebygga driftstopp och reparerar maskiner när problem uppstår. Deras arbete är avgörande för att säkerställa att produktion och drift i olika branscher fortsätter smidigt och effektivt.

Underhållstekniker tillhör yrkeskategorin Drifttekniker vid värme- och vattenverk.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Underhållstekniker? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Underhållstekniker