Vårdadministratör lön: 29 700 kr

Den genomsnittliga lönen för en Vårdadministratör ligger på 29 700 kr i månaden.

Vårdadministratörer arbetar inom sjukvården och hanterar administrativa uppgifter som rör patientregistrering, schemaläggning och fakturering. De spelar en viktig roll för att hålla vårdinrättningar effektiva och organiserade.

Vårdadministratör tillhör yrkeskategorin Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl..

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vårdadministratör

Lediga jobb inom yrket Vårdadministratör: