Veterinär lön: 48 500 kr

Den genomsnittliga lönen för en Veterinär ligger på 48 500 kr i månaden.

Veterinärer är specialister inom djurmedicin och diagnostiserar och behandlar sjukdomar och skador hos djur. De kan arbeta med sällskapsdjur, lantbruksdjur eller vilda djur och utför kirurgiska ingrepp och medicinska behandlingar.

Veterinär tillhör yrkeskategorin Veterinärer.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Veterinär

Lediga jobb inom yrket Veterinär: