Vindkraftstekniker lön: 36 500 kr

Den genomsnittliga lönen för en Vindkraftstekniker ligger på 36 500 kr i månaden.

Vindkraftstekniker är specialister på vindkraftsanläggningar. De installerar, underhåller och reparerar vindturbiner för att generera miljövänlig elenergi från vindkraft. Det är ett yrke där man får vara ute mycket och får mycket omväxling vad gäller miljö, då man ofta jobbar med flera olika vindkraftverk. Vindkraftstekniker tillhör yrkeskategorin Underhållsmekaniker och maskinreparatörer.

En vindkraftstekniker kan inte vara höjdrädd då man ofta utför reparationer och service på mycket höga höjder. Säkerheten är dock ett stort fokus, och man har alltid klätterutrustning på sig. Vindkraftverk kan vara utrustade med både hiss och/eller stege.

Det krävs också att man har en god fysik då arbetet innebär mycket rörelse, och man måste ofta jobba i trånga utrymmen.

 

Hur skiljer sig lönen för vindkraftstekniker mellan män och kvinnor?

Vindkraftstekniker tillhör den bredare kategorin Underhållsmekaniker och maskinreparatörer. I denna yrkesgrupp skiljer sig lönen mellan män och kvinnor med 1 000 kronor (35 500 kontra 36 500 kronor). Detta är en löneskillnad på 2,8%.

 

Hur skiljer sig lönen för vindkraftstekniker mellan privat och offentlig sektor?

Medellönen inom offentlig sektor ligger på 33 800 kronor, medan medellönen i privat sektor ligger på 36 500 kronor. Lönerna mellan offentlig och privat sektor skiljer sig alltså med 2 700 kronor, eller 8%.

Mest tjänar män i åldern 45-54 år i privat sektor. För dem ligger medellönen på 37 800 kronor.

 

Hur svårt är det att få jobb?

Enligt yrkesprognosen från Arbetsförmedlingen råder stor efterfrågan på vindkraftstekniker, och i och med samtidens stora fokus på miljövänlig energi spås jobbmöjligheterna bara bli större i framtiden. Till 2040 har Sverige som mål att producera 100% förnybar el, och där spelar vindkraft en viktig roll.

Vill du ha ett högaktuellt jobb som gynnas av trender inom omställning och grön energi så är kanske vindkraftstekniker något för dig!

 

Hur blir man vindkraftstekniker?

En bra förberedelse för att bli vindkraftstekniker är att gå El- och energiprogrammet på gymnasiet, mer specifikt inriktningar mot energiteknik. Utöver det finns det ett flertal yrkeshögskoleutbildningar för att bli vindkraftstekniker.

Att utbilda sig till vindkraftstekniker tar ca 2 år om man studerar heltid, vilket motsvarar 400 yrkeshögskolepoäng. Du hittar utbildningar i bland annat Umeå, Piteå, Nynäshamn, Skara, Sundsvall, Nässjö och Vilhelmina. Här kan du söka bland aktuella utbildningar till vindkraftstekniker

 

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Vindkraftstekniker? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Vindkraftstekniker