Framtidens jobb – här är jobben 2030

Publicerat:

Lästid: 3 min

I och med den snabba utvecklingen inom Artificiell Intelligens och automatisering är det många som funderar över framtiden för arbetsmarknaden. Vissa ser möjligheter med den nya tekniken och hur den kan förenkla vår vardag, medan andra är oroliga för att AI kommer ta över många jobb och öka arbetslösheten.

Faktum är att både automatiseringen och sysselsättningen har ökat hand i hand under 2000-talet, så automatisering behöver inte alls vara något som leder till arbetslöshet. Vad det däremot leder till är förändringar inom olika yrkesroller och annorlunda kompetenskrav.

Det är därför viktigt att vara förberedd på vilka kompetenser som kan komma att efterfrågas i framtiden. Arbetsförmedlingen har tillsammans med McKinsey Company och McKinsey Global Institute undersökt hur automatiseringen kan komma att förändra hur arbetsmarknaden ser ut till år 2030.

Här är en visualisering av hur antalet arbetade timmar i varje kompetenskategori (alltså hur mycket tid man lägger på varje typ av arbete) kan komma att förändras från 2019 till 2030.

graf över utvecklingen av kompetensbehov till år 2030

 

Så utvecklas kompetensbehoven till 2030

Fastän fysiska och manuella jobb såsom mekaniker och byggarbetare fortsatt kommer vara den största yrkeskategorin, kommer efterfrågan på denna kompetens att minska till 2030 till följd av automatiseringen av manuella uppgifter.

Detsamma gäller enklare kognitiva uppgifter. Ett exempel på en enklare kognitiv uppgift är administrativ handläggning, som i framtiden alltmer kommer att ersättas av datorer.

Efterfrågan på komplexare kognitiva förmågor förutspås hålla sig stabil. I framtiden kommer vi fortfarande ha ett behov av exempelvis civilekonomer, analytiker och andra yrkesgrupper vars kreativa och problemlösande förmågor inte enkelt kan automatiseras.

Samtidigt råder ingen större brist inom dessa yrkesgrupper och kompetenser, så undersökningen förutspår ingen ökad efterfrågan på arbetsmarknaden.

 

Framtidens jobbmöjligheter

Som vi kan se kommer enklare uppgifter till allt större del automatiseras, medan komplexare jobb som innefattar problemlösning kommer vara relativt opåverkade. Men vilka jobb kommer växa till år 2030?

Det är främst sociala och emotionella såväl som tekniska arbetsuppgifter som kommer öka. Det kan tyckas låta motsägelsefullt, men är egentligen väldigt logiskt.

 

Sociala kompetenser allt viktigare

Allteftersom att automatiseringen ökar frigörs vår tid som annars skulle läggas på repetitiva och asociala arbetsuppgifter. Dessutom utvecklas och effektiviseras informationsflödet allt mer, och vi blir mer och mer sammankopplade med våra kollegor.

Resultatet blir en mer social arbetsplats, där förmågan att kommunicera, samarbeta och pedagogiskt förmedla saker till sina medarbetare blir allt viktigare.

Samtidigt utgör sociala och emotionella arbetsuppgifter de som allra svårast automatiseras. Det sociala samspelet är och förblir en viktig del av arbetsmarknaden som är svår att automatisera. Vill vi förmedla något gör vi det bäst själva.

Dessutom är många sociala jobb, såsom säljare, terapeut, läkare och andra, svåra att automatisera och ökar i efterfrågan. I och med en stark befolkningstillväxt väntas offentliga jobb, och särskilt jobb inom vård – skola - omsorg, att ha en starkt ökad efterfrågan till 2030.

 

Högre efterfrågan på teknisk kompetens

Samtidigt som automatiseringen gör det tekniska arbetet enklare och snabbare, ökar det onekligen behovet av teknisk kompetens.

Under 2000-talet har kravet på teknisk kompetens ökat lavinartat, till den nivå att grundläggande datakunskap (såsom hur man manövrerar en dator och använder enklare program såsom Word och Excel) i princip förutsätts inom många yrkesroller. 

Med allt fler och allt komplexare tekniska hjälpmedel förutspås efterfrågan på teknisk kompetens att öka till 2030.

För mindre tekniska yrkesroller kommer detta innebära ett ökat krav på kunskap om hur man manövrerar de datorprogram som är menade att automatisera arbetet, såsom mjukvara för att automatisera produktionskedjan inom industrin eller mer avancerade administrativa program för den som jobbar på kontor.

Samtidigt kommer avancerad teknisk kompetens att vara mer efterfrågad än någonsin för att utveckla och underhålla produkter och program, bortom den mer basala kunskap som krävs inom praktiska yrken.

 

Var finns framtidens jobb?

Var finns då jobben år 2030? Utgår vi från McKinseys undersökning kommer du ha bäst chanser inom sociala och tekniska yrken. Att till exempel utbilda sig inom vård och omsorg eller data och IT kan vara kloka val.

Men även om du inte känner för en karriär inom någon av dessa områden kan det vara bra att slipa på både dina sociala och tekniska färdigheter.

Genom att bara hålla dig uppdaterad på den senaste tekniken och de senaste programmen, även på en väldigt grundläggande nivå, skapar du goda fötutsättningar för framgång på framtidens arbetsmarknad.

Gör tekniken till din vän snarare än din fiende så kommer du ha alla möjligheter att lyckas även i framtiden.

Och att vara trevlig, kommunikativ och veta hur man hanterar människor – det är egenskaper som kommer vara eftertraktade oavsett hur mycket tekniken utvecklas!

Senaste publiceringarna i Jobbnytt

Visa fler artiklar