15 vanliga intervjufrågor – och hur du kan svara

Publicerat:

Lästid: 9 min

Har du någonsin fått en fråga på en arbetsintervju du inte haft ett bra svar på? Det kan vara väldigt svårt att tänka på tårna och säga rätt sak under en så pressad situation som en arbetsintervju. Som tur är kan du göra det mycket lättare för dig själv genom att öva i förväg. Men vilka frågor kan man få på en arbetsintervju?

De flesta arbetsgivare, särskilt lite större företag, håller många arbetsintervjuer under ett år – ibland hundratals. Med så många arbetsintervjuer blir det svårt att ha nya och unika frågor vid varje tillfälle.

I stället har de flesta arbetsgivare en klar bild av vad de vill fråga kandidater för att få fram relevant information och önskade egenskaper.

Frågorna kan såklart skilja sig från bransch till bransch, men majoriteten av frågorna som brukar ställas på en intervju är allmängiltiga och används av rekryterare inom olika branscher.

Förutsägbarheten är en stor fördel för dig som söker jobb, då du med stor säkerhet kan förutspå åtminstone några av frågorna du kommer få svara på under en intervju. Vi har listat 15 av dessa möjliga frågor som du kan öva in svar på innan intervjun för att maximera dina chanser att få jobbet!

 

15 vanliga intervjufrågor

Vi har listat 15 av dessa möjliga frågor som du kan öva in svar på innan intervjun för att maximera dina chanser att få jobbet. Se frågorna och hur du svarar på dem på bästa sätt här nedan!

 

1. Berätta lite om dig själv

Fokusera på din professionella bakgrund och relevanta erfarenheter. Håll det kort och riktat mot jobbet du söker.

 

2. Vad lockar dig till den här positionen/företaget?

Visa att du har kunskap om företaget och deras verksamhet och förklara hur din erfarenhet matchar deras behov och kultur (Tips! Gå in på företagets hemsida och läs mer om dem där, exempelvis om de har en ”Om oss”-sida. Kika även på sociala medier.)

 

3. Vilka är dina styrkor och svagheter?

En vanlig kliché är att framhäva en egentlig styrka som en svaghet (typ: ”Min svaghet är att jag jobbar för hårt”) – undvik det då det kan framstå som oäkta! Betona i stället styrkor som är relevanta för jobbet och visa att du är medveten om dina svagheter och beskriv vad du gör för att förbättra dem.

 

4. Kan du ge ett exempel på hur du har hanterat en svår situation på jobbet tidigare?

Berätta om en specifik situation, vilka åtgärder du vidtog och vilka resultat du uppnådde.

 

5. Hur skulle dina tidigare kollegor/chefer beskriva dig?

Ge en positiv bild av dig själv baserat på feedback du har fått från tidigare kollegor, exempelvis att du är pålitlig, samarbetsvillig eller initiativtagande. Om du inte kommer på något, ring upp dem och fråga!

 

6. Vad är dina långsiktiga karriärmål?

Visa att du är ambitiös och har tydliga mål, samtidigt som du kopplar dem till hur den här rollen kan hjälpa dig att nå dem, gärna på samma företag du söker till. Prata inte om andra jobb du vill ha på andra arbetsplatser, utan fokusera på hur du vill utvecklas på det aktuella företaget. De flesta arbetsgivare vill ha en långvarig medarbetare som ser en framtid hos dem!

 

7. Hur hanterar du stress och press i arbetsmiljön?

Beskriv konkreta strategier du använder för att hantera stress, som exempelvis prioritering, delegering eller att söka stöd från kollegor. Var realistisk, du behöver inte framställa dig själv som att du klarar hur mycket som helst!

 

8. Berätta om en tid när du tog initiativ för att förbättra något på din arbetsplats.

Beskriv en situation där du identifierade ett problem, tog ledningen och implementerade en lösning. Det kan till exempel vara att du skapade en strukturerad mapp i Microsoft Teams för att göra det enklare för medarbetare att hitta olika dokument.

 

9. Hur ser din arbetsprocess ut när du tar itu med en ny uppgift eller ett nytt projekt?

Beskriv hur du planerar, organiserar och genomför arbetsuppgifter för att nå målen på ett effektivt sätt. Du kanske börjar med att anteckna dina idéer och bolla med kollegor för att sedan jobba med uppgiften under en viss tid på dagen då du har extra mycket tid och energi.

 

10. Hur skulle du beskriva din arbetsstil, och hur passar den in i den här rollen?

Fokusera på egenskaper och arbetsmetoder som är relevanta för jobbet och visar hur du skulle kunna bidra till teamet. Även här kan du beskriva hur du tar dig an uppgifter genom struktur och rutiner.

 

11. Kan du ge exempel på hur du har samarbetat med andra kollegor tidigare?

Berätta om tidigare samarbetsprojekt, din roll i dem och hur du bidrog till att nå gemensamma mål.

 

12. Hur håller du dig uppdaterad och fortsätter att utveckla dina färdigheter inom ditt yrkesområde?

Beskriv hur du aktivt söker lärande möjligheter och hur du tillämpar ny kunskap i din arbetsmiljö. Det kan till exempel vara att du läser på online om olika knep och strategier, läser böcker, lyssnar på seminarium med mera.

 

13. Vilka är dina förväntningar på arbetsmiljön och ledarskapet här på företaget?

Visa att du är intresserad av att arbeta i en positiv och stödjande arbetsmiljö som främjar tillväxt och utveckling. Det är trots allt inte bara arbetsgivaren som väljer dig, utan också du som väljer arbetsgivaren, så visa att du själv ställer rimliga krav på hur du vill att din arbetsgivare ska vara.

 

14. Hur skulle du hantera konflikter med kollegor på arbetsplatsen?

Beskriv hur du löser eventuella konflikter med andra kollegor, till exempel om man är oense eller inte förstår varandra när man samarbetar. Betona till exempel din förmåga att kommunicera tydligt, lyssna aktivt och arbeta mot en ömsesidig lösning.

 

15. Finns det några frågor du har till oss om företaget eller rollen?

Förbered några relevanta frågor om företaget, arbetsrollen eller arbetsmiljön. Det är väldigt bra att ha några frågor förberedda då det visar för arbetsgivaren att du är seriös och engagerad i ditt arbete och bryr dig om hur din roll hos dem kommer att se ut och hur man kan bygga ett gott samarbete framöver.

 

Kom ihåg att slappna av

Det är bra att vara förberedd inför en arbetsintervju, men glöm inte bort att slappna av och försöka se det som en trevlig upplevelse och en möjlighet att träffa nya intressanta personer. 

Arbetsgivaren vill inte bara höra rätt saker utan även få ett gott intryck av dig som person. Ta det lugnt, var trevlig och engagerad så ska du se att intervjun kommer gå toppen.

Lycka till!

Senaste publiceringarna i Jobbnytt

Visa fler artiklar