CNC-operatör lön: 34 400 kr

Den genomsnittliga lönen för en CNC-operatör ligger på 34 400 kr i månaden.

CNC-operatörer är specialiserade på att använda datorstyrda maskiner för att skapa precisionsdelar och komponenter. Du kan arbeta med olika typer av maskiner för svarvning, borrning eller fräsning, beroende på behoven inom din arbetsplats. Dina uppgifter kan variera från att rigga maskiner till att självständigt programmera och läsa ritningar, beroende på din kompetensnivå och arbetsplatsens krav.

CNC-operatör tillhör yrkeskategorin Maskinoperatörer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som cnc-operatör? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb
CNC-operatör

Vad gör en CNC-operatör?

CNC står för Computer Numerical Control. I grund och botten betyder det att maskinen i en tillverkningsprocess är datorstyrd, alltså att den styrs av kod och mjukvara snarare än manuellt av en människa.

CNC-operatörer jobbar med denna typ av datorstyrda maskiner inom industrin. Maskinerna kan göra allt ifrån att svarva, borra, fräsa och svetsa. Du kan jobba med att programmera maskiner utifrån ritningar samt övervaka och kontrollera dem i arbete för att se till att produktionsflödet flyter på obehindrat. Beroende på vilken roll du har och hur erfaren du är kan dina arbetsuppgifter variera. Många CNC-operatörer riktar in sig på en specifik del av produktionsprocessen, såsom fräsning eller svarvning.

Är CNC-operatör samma sak som CNC-programmerare?

CNC-operatörer kallas ibland även för CNC-tekniker eller CNC-programmerare, men rollerna kan skilja sig åt. Vilken av dessa titlar som används har att göra med vilka arbetsuppgifter man har och hur man inriktat sig.

CNC-programmerare jobbar med CNC-kodspråk. De utvecklar och justerar instruktioner för maskinerna baserat på ritningar och beställningar från kunder. Om en kund till exempel vill ha en viss komponent till en bil har CNC-programmeraren i uppgift att tolka ritningen av komponenten och justera CNC-maskinens inställningar och instruktioner därefter.

Vad tjänar en CNC-operatör?

CNC-operatör tillhör yrkesgruppen maskinoperatörer, och räknar man ihop lönerna för olika typer av maskinoperatörer ligger medellönen på ca 34 400 kronor. Många CNC-operatörer jobbar inom metallindustrin, och kollar vi på statistiken för maskinoperatörer inom metallarbete ligger medellönen på 33 000 kronor.

Vi har använt statistiken för CNC-operatörer inom metallindustrin för att redovisa skillnader mellan kön och sektorer.

Vad är ingångslönen för en CNC-operatör?

På sitt första jobb kan en oerfaren CNC-operatör tjäna runt 29 000 kronor. Du kan tjäna både mer eller mindre beroende på utbildning, kompetens och vilken typ av produktion du jobbar med.

Vad påverkar lönen för en CNC-operatör?

Lönen för en CNC-operatör kan påverkas av faktorer såsom ålder, erfarenhet, utbildning och inriktning. Du kan till exempel tjäna olika mycket beroende på om du inriktar dig mer mot praktisk översyn och manövrering eller programmering och hantering av ritningar.

Som med många andra jobb är äldre mer erfarna CNC-operatörer ofta mer effektiva och kunniga i sina respektive fält, och tjänar därför i genomsnitt mer än de som har jobbat i branschen en kortare tid.

Hur skiljer sig lönen mellan män och kvinnor?

Genomsnittslönen för en manlig CNC-operatör ligger på 33 200 kronor, medan kvinnor har en genomsnittlig lön på 32 300 kronor. Det är en skillnad på 900 kronor, eller 2.7%.

Hur skiljer sig lönen mellan privat och offentlig sektor?

CNC-operatörer i den privata sektorn tjänar i genomsnitt 33 000 kronor. I den offentliga sektorn ligger genomsnittslönen på 31 700 kronor. Det är en skillnad på ca 4%.

Hur ser framtidsutsikterna ut för en CNC-operatör?

Med den ökande globala konkurrensen inom tillverkningsindustrin är efterfrågan på kvalificerad personal, inklusive CNC-operatörer, hög. Tillväxten i den industriella tillverkningsindustrin visar inga tecken på att avta, utan befolkningsökning i kombination med fler produkter på marknaden pekar snarare mot att CNC-operatörer, tekniker och programmerare bara kommer behövas mer och mer i framtiden.

Arbetsmarknadsprognoser hämtade från Arbetsförmedlingen visar att möjligheterna till anställning för utbildade CNC-operatörer är mycket goda, både idag och om två år.

Hur blir man CNC-operatör?

Det finns flera vägar för den som vill bli CNC-operatör. En bra grundläggande utbildning finns på gymnasieskolans Industritekniska program eller motsvarande utbildning på Komvux. Där får du lära dig grundera i CNC-teknik och maskinprogrammering.

Det finns även möjlighet att studera på en yrkeshögskola eller teknisk högskola, där man också kan fördjupa sig i ämnen som precisionstillverkning och avancerad maskinprogrammering. Praktikplatser kan också ingå i utbildningen för att ge verklig arbetslivserfarenhet.

Du som redan är verksam inom industrin men vill vidareutbilda dig till CNC-operatör, eller kanske bygga på dina kunskaper och till exempel kunna jobba som CNC-programmerare, kan även fortbilda dig inom yrkeshögskolan eller via andra institutioner. Ofta har du möjlighet att få en sådan utbildning betald av arbetsgivaren.

Bra egenskaper att ha som CNC-operatör

Som CNC-operatör behöver du ha god teknisk förståelse och kunskap om maskinernas funktioner samt förmågan att läsa och tolka ritningar. Noggrannhet och precision är avgörande för att uppnå hög kvalitet på de producerade detaljerna. Flexibilitet är också viktigt då du kan behöva hantera olika typer av maskiner och arbetsuppgifter.

Dessutom krävs det problemlösningsförmåga och snabbtänkthet för att kunna lösa eventuella tekniska problem som kan uppstå under produktionen. Förmågan att arbeta under tryck och hantera flera uppgifter samtidigt är också värdefulla egenskaper för en CNC-operatör.

Frågor och svar om CNC-operatörer

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om yrket som CNC-operatör!

Hur mycket lön får en CNC-operatör?

CNC-operatörer har en medellön på ca 34 400 kronor.

Majoriteten arbetar inom metallindustrin där medellönen är 33 000 kronor. Ingångslönen för en oerfaren CNC-operatör är vanligtvis runt 29 000 kronor, beroende på utbildning och inriktning. Faktorer såsom ålder, kön och sektor påverkar lönen, där äldre operatörer inom den privata sektorn generellt tjänar mest.

Män har en genomsnittlig lön på 33 200 kronor, medan kvinnor har en genomsnittlig lön på 32 300 kronor.

Hur lång är utbildningen till CNC-operatör?

Beroende på vilken utbildningsväg man väljer kan utbildningen ta mellan 6 och 18 månader. Fördjupande utbildningar på yrkeshögskola och teknisk högskola tar ofta längre tid, medan exempelvis påbyggande utbildningar för redan yrkesverksamma kan gå snabbare.

Vad gör en CNC-tekniker?

En CNC-tekniker, även kallad CNC-programmerare, hanterar CNC-kodspråk för att utveckla och anpassa maskininstruktioner baserat på ritningar och kundbeställningar. Deras huvudansvar är att tolka ritningar och justera maskininställningar för att producera specifika komponenter enligt kundens krav.

CNC-teknikerns roll skiljer sig från CNC-operatörens då det involverar mer tekniskt inriktad programmering och anpassning av maskininställningar. Till skillnad från CNC-teknikern är operatörens fokus främst på den operativa sidan av maskinanvändningen snarare än programmering och justering av maskininstruktioner. Det inkluderar att ladda material, övervaka maskinens prestanda och kvalitetssäkra produktionen.

Vad står ”CNC” för?

"CNC" står för "Computer Numerical Control", vilket innebär att operatören arbetar med maskiner som styrs av datorer (kodspråk) för att utföra precisionsbaserade tillverkningsprocesser.

Är det lätt att få jobb som CNC-operatör?

Det är just nu relativt lätt att få jobb som CNC-operatör på grund av den höga efterfrågan inom tillverkningsindustrin. Arbetsmarknadsprognoser från Arbetsförmedlingen indikerar att möjligheterna för anställning för utbildade CNC-operatörer förblir mycket goda både nu och på sikt.

Lediga jobb inom yrket CNC-operatör: