Socialpedagog lön: 33 200 kr

Den genomsnittliga lönen för en Socialpedagog ligger på 33 200 kr i månaden.

Socialpedagoger arbetar med individer och grupper som är i behov av socialt stöd och hjälp. De erbjuder rådgivning, terapi och utbildning för att hjälpa människor att hantera svåra livssituationer, såsom missbruk, arbetslöshet eller familjeproblem. Deras mål är att förbättra klienternas välbefinnande och förmåga att hantera sina livssituationer.

Socialpedagog tillhör yrkeskategorin Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl..

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Socialpedagog? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Socialpedagog