Undersköterska lön: 30 200 kr

Den genomsnittliga lönen för en Undersköterska ligger på 30 200 kr i månaden.

Undersköterskor är vårdpersonal som arbetar inom hälso- och sjukvårdssystemet. De stöder sjuksköterskor och läkare genom att assistera med patientvård, medicinering och vårdplanering.

Undersköterska tillhör yrkeskategorin Undersköterskor, mottagning.

Lönestatistiken är tagen direkt från SCB. Individuella löner kan skilja sig åt beroende på erfarenhet, ålder, utbildning och andra faktorer.

Vill du ha hjälp att hitta jobb som Undersköterska? Skriv in dig i vår talangpool!

Hjälp mig hitta jobb

Lediga jobb inom yrket Undersköterska